چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو -سالن ۹-۸ غرفه ۲