سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو در تهران

 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو درتاریخ ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ درنمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

اسپیکال شما را به بازدید از این نمایشگاه در سالن ۲۷، غرفه ۲۱ دعوت میکند.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ۱۳۹۷

هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو ، قطعات و صنایع وابسته در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ در مشهد برگزار شد.

هشتمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

هشتمین نمایشگاه بین المللی  خودرو قطعات و تجهیزات وایسته درتاریخ ۵ تا ۸ دی ماه ۱۳۹۶ درنمایشگاه بین المللی کرمان برگزار خواهد شد.

اسپیکال شما را به بازدید از این نمایشگاه درغرفه ۲۱ دعوت میکند.