گارانتی

مشتری گرامی:
همواره برآنیم تا با ارایه خدماتی با کیفیت اعتماد شما را نسبت به خرید از محصولات “اسپیکال” بدست آوریم گارانتی و وارانتی محصولات ما پیشکشی ناقابل بابت حسن انتخابتان است.
برای فعال سازی گارانتی محصول، لازم است حداکثر تا ۳ روز پس از خرید کالا، شماره سریال پشت کارت را از طریق پیامک به شماره سامانه (۳۳۱۱۸۸۳۵) ارسال و ثبت نمایید.
در صورت عدم ارسال کد و یا تاخیر بیش از ۳ روز نسبت به تاریخ خرید، محصول شما شامل گارانتی نخواهد شد.

همکار گرامی:
بسیار خرسند خواهیم بود تا اعلام نماییم به پاس اولویت دادن شما به استفاده و نصب محصولات شرکت اسپیکال، ضمن عضویتتان در باشگاه مشتریان “اسپیکال” و افزایش اعتبار و نمره همکاری شما میتوانید از تخفیف خریدهای بعدی ما بهره مند گردید.
برای محاسبه امتیاز نصب فقط ۳ روز بعد از خرید فرصت ارسال شماره سریال به سامانه (۰۲۱۸۸۵۱۱۷۸۸) می باشد و ارسال با تاخیر پیامک تاثیری در امتیازتان نخواهد داشت.