محصولات

بلبرینگ بدین صورت می باشد که فشار و بار از ناحیه ی بیرونی به گوی های بلبرینگ منتقل شده و سپس فشار به گوی وارد شده به لایه درونی بلبرینگ وارد خواهد شد و همین باعث میشود که فشار به تمام نقاط بلبرینگ پخش شده و بلبرینگ با چرخش آرام به کار خود در محدوده ی معین شده با بار مشخص ادامه دهد .

غلطک تسمه سفت کن : سمند

EF7
غلطک تسمه سفت کن
نا موجود

غلطک تسمه سفت کن : سمند

EF7
غلطک تسمه سفت کن
نا موجود

غلطک تسمه سفت کن :

غلطک تسمه سفت کن
نا موجود

غلطک تسمه سفت کن :

غلطک تسمه سفت کن
نا موجود

غلطک تسمه سفت کن :

غلطک تسمه سفت کن
نا موجود

بلبرینگ تایم متحرک : پژو 206

بلبرینگ تایم متحرک
نا موجود

بلبرینگ تایم متحرک : پژو 206

بلبرینگ تایم متحرک
نا موجود

سفت کن تایم : پژو 206

سفت کن تایم
نا موجود

بلبرینگ کلاج :

بلبرینگ کلاج
نا موجود

بلبرینگ کلاچ :

بلبرینگ کلاچ
نا موجود

بلبرینگ کلاچ :

بلبرینگ کلاچ
نا موجود

بلبرینگ کلاچ :

بلبرینگ کلاچ
نا موجود

بلبرینگ کلاچ :

بلبرینگ کلاچ
نا موجود

غلطک تسمه سفت کن :

غلطک تسمه سفت کن
نا موجود

غلطک تسمه سفت کن : پژو 206

غلطک تسمه سفت کن
نا موجود

غلطک تسمه سفت کن : پژو 206

غلطک تسمه سفت کن
نا موجود

غلطک تسمه سفت کن : پژو 206

غلطک تسمه سفت کن
نا موجود