محصولات

قطعات برقی خودرو وظايف مهمي را در روشن شدن اتومبيل و اشتعال سوخت در موتور خودرو بر عهده دارند و همينطور كامپيوتر كه به عنوان مغز متفكر خودروهاي نسل جديد به شمار ميرود نيز توسط برق كار ميكند.

پمپ هیدرولیک :

پمپ هیدرولیک
نا موجود

پمپ هیدرولیک :

پمپ هیدرولیک
نا موجود