محصولات

جمع‌آوری و پاک کردن روغن از جداره سیلندر و جلوگیری از ورود روغن به محفظه احتراق بسته به نوع موتور و قدرت و سوخت آن ممکن است تعداد ۳ الی ۷ رینگ روی هر پیستون نصب شود

رینگ موتور : پژو 405

رینگ موتور
نا موجود