محصولات

پیستون بخش متحرکی است که در داخل یک سیلندر قرار می‌گیرد. نقش پیستون در موتورها، انتقال نیرو از گازهای در حال انبساط در داخل سیلندر به میل‌لنگ با استفاده از یک میلهٔ رابط (شاتون) است.

پیستون : پژو 405

بهینه
پیستون
نا موجود

پیستون : سمند

EF7
پیستون
نا موجود

پیستون : پژو 405

پلاس تایوانی
پیستون
نا موجود