محصولات

اگر بخواهیم به زبان ساده‌ سو‌پاپ را تعریف کنیم باید بگوییم، سو‌پاپ قطعاتی است که مانند یک دریچه سوخت را به داخل سیلندر‌های موتور تزریق می‌کنند و دود یا هوا را از داخل سیلندر‌ها خارج و به مخزن یا همان اگزوز هدایت می‌کند.

سوپاپ دود و بنزین :

سوپاپ دود و بنزین
نا موجود

سوپاپ دود و بنزین :

سوپاپ دود و بنزین
نا موجود

سوپاپ دود و بنزین :

سوپاپ دود و بنزین
نا موجود

سوپاپ دود و بنزین :

سوپاپ دود و بنزین
نا موجود

سوپاپ دود و بنزین :

سوپاپ دود و بنزین
نا موجود

سوپاپ دود و بنزین :

سوپاپ دود و بنزین
نا موجود

لاستیک سوپاپ : سمند

EF7
لاستیک سوپاپ
نا موجود

خار سوپاپ : پژو 405

خار سوپاپ
نا موجود

خار سوپاپ : پژو 405

خار سوپاپ
نا موجود

خار سوپاپ : پژو 405

خار سوپاپ
نا موجود

واشر درب سوپاپ : پژو 405

واشر درب سوپاپ
نا موجود