محصولات

موتور در خودرو در واقع تولید کننده قدرت است. موتور خودرو مجموعه از تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی است که در کنار یکدیگر باعث تولید قدرت می‌شوند. موتور خودرو از اجزای بسیار زیادی همچون: سیلندر، پیستون، سوپاپ، میل لنگ و… تشکیل شده است.

موتور کامل : پژو 405

موتور کامل
نا موجود

موتور کامل : پژو 405

موتور کامل
نا موجود

نیم موتور کامل : پژو 405

نیم موتور کامل
نا موجود

نیم موتور کامل : پژو 405

نیم موتور کامل
نا موجود

نیم موتور کامل : سمند

EF7
نیم موتور کامل
نا موجود

نیم موتور کامل : سمند

EF7
نیم موتور کامل
نا موجود

موتور کامل : سمند

EF7
موتور کامل
نا موجود

موتور کامل : سمند

EF7
موتور کامل
نا موجود