نمایندگی ها

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

این یک واقعیت استکه بیش از نیم قرن تجربه و دو نسل از خانواده در خدمات رسانی به صنف قطعات یدکی به نام موتور کار و اسپیکال بوده اند.

20 نمایندگی

بیش از 20 نمایندگی فعال در سراسر ایران

50 سال سابقه

بیش از 50 سال سابقه تولید واردات و بخش قطعات یدکی

پیشرو

پیشرو در طراحی و تکنولوژی روز دنیا

مدیران اسپیکال

مدیر عامل

آقای افشین اصغر زاده

مدیر داخلی

آقای شاهین اصغر زاده

مدیر فروش

آقای سعید اسفندیاری